preskoči na sadržaj
Školski dokumenti

Poslovnik o radu Školskog odbora
Poslovnik o radu UV-a i RV-a
Pravilnik o radu školske knjižnice
Financijski izvještaj za 2020. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2020.godinu
Izmjene i dopune GPP-a za šk.g. 2020./2021.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama...
Plan nabave za 2021.g
Odluka o imenovanju..............pojave vršnjačkog nasilja
Odluka o imenovanju..............povrede prava učenika
Godišnji plan i program rada škole u šk.g. 2020./2021.
Kurikulum 2020./2021.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave...
Odluka o imenovanju službenika za informiranje...

Financijsko izvješće za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće...
Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa...
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama...

Plan nabave za 2020. godinu
Plan rashoda i izdataka 2020-2022.
Procedura zaprimanja i provjere elektroničkog
Procedura blagajničkog poslovanja

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog.i dokumentarnog gradiva.

Procedura o izdavanju i obračunu naloga...
Kurikulum 2019./2020.
Godišnji plan i program rada škole u šk.g. 2019./2020.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i...
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o radu
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa za 2018./2019.g.
Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučaju...

Odluka o imenovanju koordinatora za primjenu protokola za...
Odluka o proceduri praćenja i naplate prihoda...
Statut OŠ Ivana Filipovića
Financijski izvještaj za 2018.g.
Bilješke uz financijski izvještaj...
Godišnje izvješće, pdf. 
Godišnje izvješće, excel

Odluka o imenovanju službenika za informiranje...
Obrazac - zahtjev za dopunu ...
Obrazac - zahtjev za ponovnu uporabu...
Obrazac - zahtjev za pristup...
Zahtjev za prijepis svjedodžbe
Plan nabave za 2019. godinu
Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu i ...
Godišnji plan i program rada škole u šk.g. 2018./2019.
Dopuna Pravilnika o organizaciji rada...
Kurikulum 2018./2019.
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Izmjena Pravilnika o videonadzoru
Pravilnik o videonadzoru
Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji...
Odluka o imenovanju službenika za...
Jedinstven mjesečni iznos roditelja...
Program javnih potreba u osnovnom odgoju...
Financijski izvještaj za 2017.g
Bilješke uz financijski izvještaj

Godišnje izvješće.pdf
Godišnje izvješće.csv

Odluka o imenovanju službenika za...
Plan nabave za 2018. godinu
Godišnji plan i program rada škole u šk.g. 2017./2018.
Pravilnik o provedbi postupaka...
Prijedlog financijskog plana za 2017.g...
Financijsko izvješće za 2016.g.
Plan nabave za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup...
Kurikulum 2016./2017.
Godišnji plan i program rada škole u šk.g. 2016./2017.
Program javnih potreba u osnovnom odgoju i...
Odluka o izmjenama Statuta OŠ Ivana Filipovića
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih...
Zahtjev za pristup informacijama
O zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava...
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama...
Plan nabave za 2016. godinu
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Godišnji plan i program rada škole u šk.g. 2015./16.
Školski kurikulum 2015./2016.
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija...
Program javnih potreba u osnovnom odgoju...
Godišnji plan i program rada škole u šk.g. 2014./15.
Kurikulum 2014./2015.
Školski kurikulum 2013./2014. 
Pravilnik o kućnom redu                                                                     
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima
vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Kurikulum zdravstvenog odgoja
Plan nabave za 2015. godinu
Izmjene i dopune Statuta OŠ Ivana Filipovića 2013.g.
Etički kodeks neposrednih nositelja...
Pravilnik o zaštiti od požara

 

 

 

 
   preskoči na navigaciju